پرسش و پاسخ

-  دعاوي و محدوديت زماني  در حمل دریایی چگونه است ؟CLAIMS AND TIME BAR

گيرنده مي بايست به مجرد دريافت كالا درصورت مشاهده خسارت آشكار اعلام خسارت نمايد. در حمل دريايي مهلت ابلاغ ادعاي آسيب ديدگي، خسارت يا كم وكسر كالا را از لحظه دريافت و رؤيـت كالا تا حداكثر سه روز دانسته اند. در صورت غفلت دراين امر، حق دعوي از گيرنده سلب نميشود ولي بايد بتواند اثبات نمايد كه اولا كالا خسارت ديده بوده است ثانياً بهنگام دريافت كالا خسارت قابل رويت نبوده،  در غير اينصورت چنين تلقي ميشود كه كالا بدون عيب  و نقص تحويل گرديده است.

درصورت اعلام خسارت بموقع مدت زمان اقامه دعوي يكسال ازتاريخ تحويل كالا ودرصورت مفقود شدن كالا يكسال ازتاريخي است كه كالا قاعدتاً و عرفاً مي بايست تحويل مي گرديد.

مراحل ترخیص کالا چیست؟
مراحل ترخیص بعد از ورود کالا به یکی از .... کشور با ارائه اصل مدارک شامل :

بارنامه

قبض انبار

گواهی مبداء

ارائه کارت بازرگانی ابتدای


 


 


 

  021-88745195&96                  sales@dmzshipping.com