حمل فله و جنرال کارگو

حمل محمولات به صورت فله و جنرال کارگو و پروژهای

 

حمل به صورت فله و جنرال کارگو

 

در صورت نیاز به فضای کل یک کشتی به صورت موردی و یا منظم این گزینه می تواند بهترین انتخاب برای حمل کالای شرکت شما باشد. این شرکت به عنوان بروکر می تواند بهترین گزینه را با نرخ مناسب به شما معرفی و در عقد قرارداد چارتر پارتی در کنار شما قرارداد منصفانه ای را با مالک کشتی منعقد نمایید.

 

نرخ ارز مرجع
42000
54043
11437
49113
 | 

  021-88745195&96                  sales@dmzshipping.com