مشاوره

مشاوره در زمینه حمل و نقل

 

 

 

مشاوره و خدمات

 

شرکت دریادلان مشرق زمین (سهامی خاص )درراستای ماموریت شرکتی خود کلیه امور مربوط به مشاوره و خدمات حمل مربوط به  واردات و صادرات  ازکلیه کشورهای جهان را به مشتریان ارائه می نماید. برخی ازاین محورهای مشاوره و خدمات شرکت دریادلان مشرق زمین به صورت زیر است :

  • حمل کالا به صورت کانتینری
  • حمل کالا به صورت فله و متفرقه در کشتی های فله و جنرال کارگو
  • حمل محمولات پروژه ای
  • ارائه خدمات بوکرینگ جهت اجاره کل فضای کشتی به صورت زمانی یا سفری
  • ارائه مشاوره در کلیه زمینه های حمل
  • مشاوره های بازرگانی در زمینۀ تهیه و تنظیم اسناد تجارتی کالا

• کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.‏
• کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.‏
• کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و یا به ‏موجب قانون ممنوع گردیده.

  021-88745195&96                  sales@dmzshipping.com