راههای تماس با شرکت دریادلان مشرق زمین (سهامی خاص)

دفتر مرکزی :خیابان سهروردی شمالی -خیابان خرمشهر (آپادنا سابق)-پلاک 81-طبقه4 -واحد جنوبی

شعبه بندرعباس:بندرعباس محله چهار باغ خیابان شریعتی شمالی کوچه قوام 3 ساختمان ابن سینا طبقه ششم واحد شمالی

Sales@DMZshipping.com

branch1@DMZshipping.com

+98-88745195 شماره دفتر مرکزی تهران 

شماره شعبه بندر عباس

+98-763-2240220

WECHAT ID:  AkbarMalekfar